با تیم ما آشنا شوید

ما تیم سه نفره با ایده ها و مهارتهای مختلف با هم گروهی تشکیل داده ایم تا محصولی بهتر و با قدرت بهتر ارائه دهیم. در آماده سازی این برنامه دوستانی به ما ملحق و ما را در این راه یاری کرده اند که کمال تشکر و قدردانی را از آنها داریم.با تشکر ویژه از :آیدین ضیاپور ، محبوب حنیفه ، حامد شمس ، هیوا اردلانی ، محمد گماری ، عاطفه جمالیان